Ghidul alegătorului român din străinătatate

1st Apr 16 - 5th Apr 16

1st Apr 16 - 5th Apr 16

Ambasada României la Londra încurajează cetăţenii români cu drept de vot din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord să se înscrie în Registrul electoral pentru votul în străinătate.

Înscrierile au debutat la 1 aprilie 2016 şi vor continua până la împlinirea termenului de 48 de ore de la începutul perioadei electorale (data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor).

Persoanele interesate pot trimite cererea de înscriere prin poştă sau o pot depune personal la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei – MEIC House, 344 Kensington High Street, W148NS, în timpul programului de lucru luni-vineri 9.00-17.00. Persoanele care locuiesc în nordul Angliei, în Scoţia şi în Irlanda de Nord pot trimite cererea de înscriere la Biroul Consular din Edinburgh - 7-9 North St. David Street, Edinburgh, EH2 1AW.

Cetăţenii români care în paşaportul românesc valabil au înscris domiciliul în Marea Britanie trebuie să anexeze la cererea de înscriere fotocopia acestui document.

Persoanele care în actul de identitate românesc au înscris domiciliul în România trebuie să anexeze la cererea de înscriere fotocopia cărţii de identitate româneşti valabile sau a paşaportului românesc valabil, precum şi fotocopia oricăruia dintre următoarele documente eliberate de autorităţile britanice care dovedesc reşedinţa în Marea Britanie:
>ştampilă / colant aplicate în paşaport care atestă rezidenţa
>colant / vinietă aplicată în paşaport care atestă dreptul de şedere 
>certificat de înregistrare
>autorizaţie de muncă
>document care atestă reşedinţa permanentă
>document care atestă înregistrarea la autorităţile locale, privind confirmarea şi stabilirea taxelor locale, respectiv adeverinţa de plată a impozitelor la autorităţile centrale sau locale
>permis de conducere
>document care conţine numărul naţional de asigurare
>document care conţine numărul de asigurare medicală
>contract de închiriere a locuinţei înregistrat la autorităţile locale
>extras de cont bancar curent de la o bancă din Marea Britanie
>facturi de plată utilităţi din Marea Britanie. 

Cererea trebuie completată integral, în caz contrar nefiind posibilă înscrierea în registrul electoral. În cerere trebuie bifată obligatoriu doar una dintre cele două opţiuni – votul prin corespondenţă sau votul la secţia de votare. Este recomandabil ca în cerere să fie înscrisă şi adresa de e-mail a solicitantului – singura modalitate prin care acesta poate fi notificat cu privire la realizarea înscrierii în registrul electoral.
 
Atenţie! Cererea şi documentele justificative nu pot fi trimise prin fax sau e-mail.
 
Informaţii generale
 
La alegerile parlamentare din 2016, cetăţenii români din străinătate vor putea alege una dintre următoarele opţiuni:
  • vot prin corespondenţă, după înscrierea, în prealabil, în Registrul electoral pentru votul în străinătate;
  • vot la secţiile constituite, la cererea alegătorilor, în localitatea sau regiunea din Marea Britanie în care îşi au reşedinţa (această opţiune presupune, de asemenea, înscrierea, în prealabil, în Registrul electoral pentru votul în străinătate);

Notă: Aceste secţii de votare vor fi înfiinţate de Autoritatea Electorală Permanentă doar în funcţie de numărul cetăţenilor înscrişi în registrul electoral. La fiecare secţie vor fi arondaţi minim 100 şi maxim 2000 de cetăţeni români cu drept de vot.
  • vot la una dintre secţiile de votare constituite la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale (opţiune care nu necesită înscrierea în Registrul electoral pentru votul în străinătate).
 
Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm să consultaţi Ghidul alegătorului român din străinătatate, precum şi informaţiile disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe - http://www.mae.ro/node/35931

Follow us for Romanian news, events and culture

Connect on Twitter, Facebook or Instagram, or sign up to our newsletter

Sign up to our newsletter

Receive updates on Romanian news, culture and events across the UK

Sign up to the newsletter