Open letter from Nicolae Ratiu regarding the Presidential elections of the Romanian diaspora 


 
The miserable and frustrating experiences of aspiring Romanian electors in London and other European cities would tend to make one believe the current Romanian government does not actually want the diaspora vote. Can this really be coincidental? After 25 years of Romanian experience coincidences of this nature are difficult to believe.

It was claimed that the last presidential election turned on the diaspora vote. The diaspora has a well known history of voting for whoever the alternative is to the PSD candidate - except, unusually, in 2000 .
The 7 hour queues in often pouring rain were evidence of the Romanian electors determination to exercise their voting rights, whoever they wished to vote for. The totally inadequate number of polling stations planned and delivered by BEC is either an example of miserable inefficiency, or worse, a deliberate policy handed down from above.

In the name of the Romanian people's democratic rights we call upon the Romanian Government to rectify this situation prior to Nov 16th.
- Establish additional polling stations
- Permit an increase in the number of Voting officers approved by BEC
- Extend the opening hours of the polling stations until 11pm
These actions will help restore the peoples belief in the genuine good faith of the Romanian Government and authorities.

Nicolae RATIU
Chairman
Ratiu Family Foundation 
 
//// Please scroll down for the text in Romanian


Nicolae Rațiu: Solicităm Guvernului României să remedieze situația condițiilor de vot pentru diaspora, înainte de 16 noiembrie
 
Experiențele jalnice și frustrante pe care le-au întâmpinat alegătorii români din Londra și din alte orașe europene ne-ar putea îndemna să credem că actualul guvern din România nu a dorit, de fapt, ca diaspora să voteze. Să fie numai o coincidență? După 25 de ani în România, coincidențe de acest fel sunt greu de crezut.
 
S-a spus că abia aceste ultime alegeri au declanșat în diaspora dorința de a vota, însă e bine știut că istoricul votanților din afara granițelor României a înclinat de fiecare dată către alternativa la candidatul PSD, oricare ar fi fost acesta, singura excepție fiind anul 2000.
 
Faptul că votanții din Londra au așteptat chiar și 7 ore la cozi, în ploaie, este o dovadă a determinării lor de a-și exercita dreptul la vot, indiferent cu cine au votat. Numărul cu totul inadecvat de secții de votare organizate de BEC si puse la dispoziția lor este fie un exemplu al unei nefericite ineficiențe fie, mai grav, al unei tactici voite “de sus”.
 
În numele drepturilor democratice ale poporului român, solicităm Guvernului României să remedieze situația condițiilor de vot pentru diaspora, înainte de scrutinul din 16 noiembrie prin:
 
- Înființarea mai multor secții de vot
-Simplificarea procedurii de înregistrare a votanților și eficientizarea procesului de votare
- Prelungirea orarului de funcționare al secțiilor de vot până la ora 11 p.m.
 
Punerea în practică a acestor acțiuni ar ajuta la reinstaurarea încrederii în bunacredința Guvernului României și a autorităților române.

Nicolae Rațiu
Președinte Fundația Rațiu  
 

Ion Ratiu stopping the rampage of the invading miners in the Romanian Parliament, September 1991

Follow us for Romanian news, events and culture

Connect on Twitter, Facebook or Instagram, or sign up to our newsletter

Sign up to our newsletter

Receive updates on Romanian news, culture and events across the UK

Sign up to the newsletter