Manageri culturali români la Londra

Posted
8th September 2010


Related Events
MAKING WAVES: New Romanian Cinema Fermă: Launch Event fermă. Changing perspectives on Romanian Farmers Declaraţiune de Dragoste pe propria răspundere Ion Ratiu - A destiny for Romania - 14 September

Funda?ia Ra?iu

are pl?cerea s? anun?e lansarea unui nou program destinat revigor?rii managementului cultural din Romnia:

MANAGERI CULTURALI ROMNI LA LONDRA

La ini?iativa Funda?iei Ra?iu din Marea Britanie, cinci tineri manageri culturali romni se vor afla la Londra, n perioada 21-28 noiembrie 2010, cu scopul stabilirii unor rela?ii profesionale care s? le permit? preg?tirea unor noi proiecte de colaborare cu mediul cultural britanic. Cei cinci participan?i selecta?i n cadrul acestui program sunt: Bogdan Georgescu (Bucure?ti), Irina Malcea (Bucure?ti), Mirela N?st?sache (Bucure?ti), Andrada Vaida (Timi?oara) ?i Monica Zarna (Arad). Selec?ia participan?ilor a fost f?cut? pe baza aplica?iilor trimise pentru Bursa Gabriela Tudor n Management Cultural din 2010, program comun al Funda?iei Ra?iu din Marea Britanie ?i al Funda?iei Gabriela Tudor din Bucure?ti. Dat fiind c? s-au primit foarte multe aplica?ii pentru aceast? burs?, Funda?ia Ra?iu a decis s?-i r?spl?teasc? pe cinci dintre cei mai buni aplican?i, invitndu-i s? participe la acest program de preg?tire profesional?. Programul le va permite tinerilor manageri romni s? ?i extind? re?eaua de contacte, s? cunoasc? reprezentan?i ai unor organiza?ii britanice locale, dar ?i interna?ionale ?i s? observe direct modul n care sunt implementate programele culturale ntr-un mediu interna?ional, extrem de activ. Sectorul cultural independent din Romnia, de?i este la rndul lui foarte dinamic, are n continuare nevoie de sprijin pentru a putea deveni un partener de ncredere n proiecte culturale interna?ionale. Prin lansarea acestui nou program, Funda?ia Ra?iu demonstreaz? c? apreciaz? activitatea sectorului cultural independent din Romnia, c? are ncredere n poten?ialul s?u de dezvoltare ?i c? se implic? activ n perfec?ionarea la nivel european a managerilor culturali din domeniu. Este un proiect care decurge n mod natural din alte dou? programe de formare profesional? finan?ate ?i organizate de Funda?ia Ra?iu n ultimii ani a declarat Nicolae Ra?iu, Pre?edintele Funda?iei Ra?iu la lansarea programului. Schimburile de experien?? organizate anterior de Funda?ia Ra?iu au implicat curatori britanici (octombrie 2005, program organizat n colaborare cu organiza?ia britanic? Visiting Arts ?i consilierea artistului Dan Perjovschi) ?i curatori romni (ianuarie 2007, n colaborare cu Asocia?ia e-cart, curator Raluca Voinea). Ambele programe s-au bucurat de mare succes, ajutnd la formarea de leg?turi ntre profesioni?ti din domeniul artei contemporane ?i contribuind la mbun?t??irea rela?iilor culturale romno-britanice. ncepnd cu 2011, programul Manageri culturali romni la Londra va deveni un program permanent al Funda?iei Ra?iu. Programul Manageri culturali romni la Londra este organizat de Funda?ia Ra?iu, n colaborare cu Funda?ia Gabriela Tudor ?i cu sprijinul Visiting Arts, ProFusion International Creative Consultancy, precum ?i al Centrului Cultural Romnesc din Londra. Contact: mail@ratiufamilyfoundation.com .
Share