Bursa Gabriela Tudor 2011

Posted
18th October 2010


Related Events
MAKING WAVES: New Romanian Cinema Fermă: Launch Event fermă. Changing perspectives on Romanian Farmers Declaraţiune de Dragoste pe propria răspundere Ion Ratiu - A destiny for Romania - 14 September

Funda?ia Gabriela Tudor ?i Funda?ia Ra?iu din Marea Britanie anun?? o nou? sesiune de selectare a candidaturilor pentru acordarea

Bursei Gabriela Tudor 2011

Aplica?iile pot fi trimise pn? la data de 30 octombrie 2010.

Informa?ii complete pe site-ul: www.ratiufamilyfoundation.com Obiectivul Bursei Gabriela Tudor este de a oferi oportunit??i de perfec?ionare profesional? la nivel european pentru tineri manageri culturali din Romnia ?i de a crea noi contacte ntre scena cultural? romneasc? ?i cea britanic?. Bursa, n valoare de 2500 lire sterline, se va derula n Marea Britanie n perioada iunie-iulie 2011 ?i va consta ntr-un stagiu de formare profesional? cu o durat? de patru s?pt?mni. Bursierul va beneficia de un program de mentorat pe toat? perioada stagiului n Marea Britanie. Alte cinci candidaturi dintre cele trimise pentru acordarea Bursei Gabriela Tudor vor fi selectate pentru programul Manageri culturali romni la Londra, un program lansat n 2010 de Funda?ia Ra?iu din Marea Britanie pentru revigorarea managementului cultural din Romania, prin stabilirea unor rela?ii profesionale care s? permit? preg?tirea unor noi proiecte de colaborare cu mediul cultural britanic. Programul este realizat cu sprijinul Visiting Arts, ProFusion International Creative Consultancy, precum ?i al Centrului Cultural Romnesc din Londra. Bursa anual? n management cultural este dedicat? memoriei Gabrielei Tudor, care a contribuit n mod semnificativ la dezvoltarea scenei artistice romne?ti prin ini?iativele ?i proiectele realizate ?i prin sprijinul direct acordat arti?tilor ?i organiza?iilor culturale. Selec?ia primului bursier a fost realizat? de un juriu interna?ional format din: Irina Cios (manager cultural ?i curator Centrul Interna?ional pentru Art? Contemporan?), Petra Bischof (manager cultural, Programul Cultural Elve?ian), Ramona Mitric?, Ghislaine Boddigton (director body>data>space) ?i Cosmin Manolescu (director executiv al Funda?iei Gabriela Tudor). Prima burs? Gabriela Tudor a fost oferit? Corinei Bucea, managerul Fabricii de Pensule, centru independent de art? contemporan? din Cluj-Napoca. Pentru informa?ii suplimentare: mail@ratiufamilyfoundation.com .
Share