Grantul de mobilitate STEPdoc 2010 i-a fost acordat regizorului Tudor Botezatu

Posted
16th December 2010


Related Events
Romanian Women | Smashing the Glass Ceiling The Discontented by Alan Ogden Old Crafts| New Forms Painters in Transylvania

Funda?ia Ra?iu din Marea Britanie are pl?cerea s? anun?e

Câ?tig?torul grantului de mobilitate STEPdoc 2010 pentru film documentar: TUDOR BOTEZATU, UNATC Bucure?ti

Tudor Botezatu (n. 1980) este student în ultimul an la Universitatea Na?ional? de Art? Teatral? ?i Cinematografic? „I.L. Caragiale“ din Bucure?ti, specializarea Regie de film si televiziune. Portofoliul lui cuprinde, printre altele, un videoclip realizat pentru forma?ia Kumm, un documentar despre argoul românilor ?i o parodie de clip publicitar care a devenit un hit YouTube cu peste 500.000 de vizualiz?ri. Tudor Botezatu va c?l?tori la Londra, pentru prima oar? în interes profesional, în cursul anului 2011. Scopurile sale sunt documentarea pentru noul s?u proiect ?i dezvoltarea aptitudinilor de regizor, în cadrul scenei incitante ?i creative a filmului documentar din Marea Britanie. Proiectul la care va lucra Tudor Botezatu este intitulat „Aur“: un metal emblematic pentru diverse clase sociale sau profesii. Subiectul documentarului devine, astfel, unul de actualitate, inten?ia de a discuta cu importante sau diverse „autorit??i“ în materie fiind menit? s? reliefeze obsesia afi??rii ostentative ?i goana dup? valorile pe care le exprim? pre?iosul metal: bog??ie, putere, m?iestrie în prelucrare ?i chiar stil. Tudor Botezatu î?i propune s? transpun? în limbaj cinematografic toate aceste valen?e, s? exploreze conota?iile alchimice, dar ?i tehnicile practice de extrac?ie ?i prelucrare. Funda?ia Ra?iu consider? c? Tudor Botezatu este un tân?r talent care merit? s? fie încurajat, pentru c? promite s? se dezvolte într-o direc?ie intersant?. Decizia de a-i acorda acest premiu se bazeaz? pe abordarea sa proasp?t?, accesibil? ?i ironic?, fondat? pe inten?ii serioase de cercetare. STEPdoc este un grant de mobilitate în valoare de 1.500 de lire sterline, acordat anual de Funda?ia Ra?iu din Marea Britanie. Grantul este destinat stimul?rii filmului documentar românesc ?i se acord?, de preferin??, tinerilor cinea?ti la începutul carierei, pentru proiecte specifice de cercetare în Marea Britanie ?i pentru stabilirea unor rela?ii profesionale cu companii britanice din domeniu în scopul dezvolt?rii unor proiecte de cooperare. Acordarea grantului de mobilitate nu implic? din partea Funda?iei Ra?iu ?i alocarea fondurilor destinate realiz?rii produc?iei cinematografice. Au prioritate aplica?iile trimise de liberi profesioni?ti ?i de produc?tori independen?i. În Marea Britanie, câ?tig?torul grantului este responsabil pentru stabilirea tuturor detaliilor privind cazarea ?i traiul de zi cu zi. Funda?ia Ra?iu poate oferi, la cerere, consultan?? în privin?a mediului profesional din cinematografia britanic?. Logoul Funda?iei Ra?iu din Marea Britanie ?i men?iunea STEPdoc trebuie s? apar? pe genericul documentarului realizat. Câ?tig?tori ai grantului de mobilitate, de la instituirea lui ?i pân? în prezent, au fost cinea?tii: Adina Pintilie ?i Corina Radu (2007), Matei Alexandru Mocanu (2008) ?i Miruna Boruzescu (2009). Funda?ia Ra?iu din Marea Britanie este o organiza?ie de caritate înfiin?at? în 1979 de disidentul si militantul pentru democra?ie Ion Ra?iu ?i so?ia sa, Elisabeth Ra?iu. Funda?ia promoveaz? ?i sus?ine înv???mântul ?i cercetarea în domeniul culturii ?i istoriei ??rii ?i poporului român. De asemenea, Funda?ia încurajeaz? eforturile societ??ii civile pentru o mai bun? în?elegere ?i aplicare a principiilor democratice. Mai multe informa?ii pe site-ul www.ratiufamilyfoundation.com
Share